Fotopärandi-ühingu arenguseminarid

Tänavu 10. tegevusaastat tähistav mittetulundusühing Eesti Fotopärand soovib oma tegevuse üle järele mõelda ja tulevikusihte seada, mille tarvis kutsume inimesi, kes fotopärandi valdkonna vastu huvi tunnevad, 22. mail, 5. juunil ja 12. juunil osalema MTÜ Eesti Fotopärand virtuaalsetel arenguseminaridel. Vaatame otsa tänase hetke tegevustele ja võimalustele, kooskõlastame ühistegevusi fotopärandi valdkonnas ning kohendame seniseid toimimisviise, et need võiksid paremini vastata ühingu liikmete, Eesti mäluasutuste fotokogude töötajate, fotopärandi-entusiastide ja laiema avalikkuse ootustele. Soovime koostada konkreetse tegevuskava edasiseks.

1. ja 2. seminari kokkuvõte (avatud kommenteerimiseks)

Avalda arvamust

Seminaride eel ning ajal ootame fotopärandi valdkonna töötajate, huviliste ja kollektsionääride mõtteid, milliseid teenuseid, tooteid või teabeallikaid on fotopärandi alal Eestis puudu, vihjeid probleemkohtadele, vihjeid seni rakendamata ressurssidele (sh inimesed, organisatsioonid, esemed, fotod), parandus- ja muudatusettepanekuid. Mõtete nimekirja täiendatakse jooksvalt. 

> Saada oma mõte

> Vaata teisi mõtteid

Arenguseminarid

Veebisilla vahendusel läbi viidavad arenguseminarid on hea võimalus fotopärandi valdkonnaga seotud inimestel asukohast sõltumatult kokku saada, fotopärandi-alaste teenuste väljatöötamisel kaasa rääkida ning pakkuda ja leida uusi kasu(m)likke viise oma oskuste ja teadmiste rakendamiseks. 

  • Reede, 22. mai – Olemasoleva olukorra, arenguväljavaadete ja väljakutsete analüüs. Pikaajalise arenguvisiooni ajakohastamine.
  • Reede, 5. juuni – MTÜ sihtgruppide ja huvigruppide määratlemine. Väärtuspakkumise analüüs sihtgruppide lõikes. Väärtuspakkumisele tuginevate teenuste arendamine.
  • Reede, 12. juuni – MTÜ ärimudeli arenduse võimalused. Tegevuskava kokkuleppimine.

Seminaride esialgne planeeritud toimumise aeg on 10.00-11.30 ja 12.30-14.00. Muudatustest veebiseminari kellaaegades teavitatakse osalejaid ette.

> Registreeru seminaridele

Vaata lisaks: 

Seminaride läbiviimist on toetamas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

_________

Kogunenud mõtteid

  1. MTÜ EFP seni suurim projekt on Ajapaiga ühisloomeplatvorm

Ajapaiga kujundamine jätkusuutlikuks ja isemajandavaks teenusplatvormiks

Eesmärk: Ajapaik on Eesti tuntuim pildilisele ainesele lisainfo kogumise ühisloomeplatvorm, mis majandab ennast eri allikatest ära

Ajapaiga platvorm on kahepoolselt liidestatud peamiste Eesti ja rahvusvaheliste digitaalse kultuuripärandi repositooriumidega (Muis, Fotis, Europeana, Wikimedia Commons), sellel on kasvav kasutajaskond. 

Rahastus on tagatud ning pärineb eri allikatest – Eesti-maistest ja rahvusvahelistest projektidest, aga ka annetustest ja teenuste müügist (liidestustest eri veebikeskkondadega, nt kohalikud omavalitsused jms).

_____________________________

2. MTÜ liikmemaksudest hoitakse käigus veebilehte https://fotopärand.org.ee/

Kodulehe realiseerimise tõhustamine

Eesmärk: MTÜ Eesti Fotopärandi koduleht https://fotopärand.org.ee/ on fotopärandi säilitamise, kogumise ja kasutamise kohta peamiseks eestikeelse teabe hankimise portaaliks

Ülesehitus muudetakse teenuste pakkumise põhiseks. Teavet esitatakse kasutaja otsesest huvist lähtuval viisil. Teabe esitamisel eristuvad selgelt fotode kasutamise, säilitamise, konserveerimise, digiteerimise ja digitaalse rakendamise teemablokid. Teemade juures on sellega seotud teenuseid osutavate isikute ja ettevõtete kontaktid, koolitusprogrammide ja töötubade kirjeldused, viited teistele teabeallikatele, veebimaterjalidele, kirjandusele (võimalusel digitaalsel kujul).

________________________

3. Fotomuuseum vajab veebiplatvormi fotoajaloo alase teabe vahendamiseks – MTÜ EFP-l on see allika- ja bibliograafialoendina olemas.

Seniste ülesannete ümberjaotamine – koostöö Fotomuuseumiga

Eesmärk: Fotomuuseum haldab Eesti fotograafide andmebaasi, fotoajaloo alase bibliograafia nimekirja ja muude fotoajaloo teemaliste allikate loendeid. Allikavihjete saatmiseks luuakse kodulehele vastav vorm.

_______________________

4. Koolituste eelistatuim vorm on praktilised õpitoad väikeses grupis

MTÜ Eesti Fotopärandi liikmeskonda kuuluvad fotode säilitamise ja konserveerimise eksperdid, kelle praktilised näpunäited kitsamatel teemadel (fotokogude korrastamine, pakendamine, lihtsamad konserveerimisvõtted, ettevalmistus digiteerimiseks, eraldi alateemadena filmipõhimikul negatiivid ja diapositiivid, klaasnegatiivid, albumiinfotod, hõbeželatiinfotod) on väiksemahuliste õpitubade vormis väga oodatud.

Eesmärk: koostöös Fotomuuseumiga viiakse läbi praktilise õpitoa formaadis fotopärandi säilitamise alaseid koolitusi. Juhendajate töö tasustakse osavõtutasudest.

Töötatakse välja fotopärandi teemalised baaskursused (nt fotokogu korrastamine, säilitamine, koduse fotoalbumi korrastamine vms), mida on võimalik korraldada Tallinnas Fotomuuseumis või huvilisel kohapeale tellida. Koolituste lühitutvustusi reklaamitakse EFP kodulehel koos registreerimisvormiga. Potentsiaalsed sihtrühmad on: linnaraamatukogud, väiksemad muuseumid, koduloo- ja suguvõsauurimise seltsid, kollektsionäärid jms.

______________________

5. Mittetulundusühing Eesti Fotopärand muudab oma missiooni ja visiooni, sest puudub inimressurss senise missiooni täitmiseks ja visiooni elluviimiseks. 

MTÜ Eesti Fotopärandi senine missioon kattub suuresti Fotomuuseumi missiooniga.

Eesmärk A: Fotomuuseum haldab MTÜ selliseid seniseid tegevusi ja ressursse, mis ei ole seotud rakendusega Ajapaik (e-kirjalist, veebilehe sisu, projektide tulemusel loodud failid, fotokogude töötajate nõupidamised).

Eesmärk B: Fotomuuseum haldab kõiki MTÜ seniseid tegevusi ja ressursse, sh tegeleb rakenduse Ajapaik toimimiseks vajalike ressursside hankimisega (sihiks on liidestada Ajapaik Muuseumide infosüsteemiga ja anda rakendus üle Muinsuskaitseameti ja RIK-i haldusesse.)

______________________

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga