Ajapaik

Ajapaik.ee

Kas teile pakuvad huvi ajaloolised fotod? Tahaksite näiteks leida vanu pilte oma kodulinnast või -tänavast?

Vt ka Ajapaigaga seotud postitusi ja Ajapaika tutvustavate ettekannete videosid Youtube’is.

Mäluasutustes ehk muuseumides, arhiivides ja raamatukogudes on suured fotokogud, mida ka järjest digiteeritakse. Just vanad fotod ja fototrükised, nt vaatepostkaardid leiavad eri liiki pärandi hulgast kõige enam mitmesugust kasutamist, sest fotot saab uutes kontekstides kasutada nii faktilis-dokumentaalse illustratsioonina kui ka emotsionaalse ja esteetilise elamuse allikana.

Olgugi et enamasti võib museaalse foto kirjelduses olla viiteid ka foto tegemise ehk kujutatu asukohale, on sageli see info ebatäielik, ebatäpne või hoopis teadmata. Igal juhul ei ole lihtsat ja ülevaatlikku võimalust kuvada ajaloolisi pilte maakaardil, et kiirelt leida ja uurida mõnest konkreetsest huvipakkuvast piirkonnast pärinevaid ajaloolisi jäädvustusi. Samas oleks just selline kaardilt otsimise võimalus digitaalse fotograafia ja positsioneerimistehnoloogiate ning kasvava asukohateadlikkuse ajajärgul üha iseenesestmõistetavam ja möödapääsmatum.

Ajapaik.ee on rakendus, mille abil saavad kõik huvilised aidata ajaloolisi fotosid kaardile asetada. Kui pildile veel asukohta kaardil pole pakutud, siis on väga oodatud, et kasutaja, kes kujutatud koha ära tunneb, võtaks vaevaks pildi ka kaardile märkida. Pildile pakutud asukohta kuvatakse iga pildi kõrval väikses kaardiaknas, pakutud asukohta saab omalt poolt üle kinnitada või ka korrigeerida. Kõik tegevused (lisaks kaardile märkimisele ka dateeringu täpsustamine, Ajapaiga kuraatori kaudu Ajapaika uute piltide lisamine või piltide albumi(te)sse rekureerimine) annavad ka punkte, nii et toimub omamoodi võistlus. Vanade fotode kõrvale saab laadida ka samade kohtade kaasaegsed ülepildistused ehk refotod, et aja jooksul meie keskkonnas toimunud muutusi veelgi ilmekamalt esile tuua.

Ajapaik.ee esimene versioon loodi Garage48 Public Services üritusel 25.–27. veebruaril 2011. Meeskonda kuulusid Ahti Heinla, Jaen Saul, Kristjan Heinaste, Leen Videnski, Kaupo Kõrv, Jelena Savinen, Sven Tiirusson ja idee autor Vahur Puik. Aprillis ja juulis 2011 toimus veel kaks arendussessiooni, seejärel jäi platvormi arendus aastaks seisma.

5.–7. oktoobril 2012 oli Ajapaik aga uuesti Garage48 hackatonil, sedapuhku Tartus. Meeskond koosseisus Madis Pink, Taavi Hein, Aleksejs Mjaliks, Dmitry Manayev, Tarmo Annus ja Vahur Puik tegid nädalavahetuse jooksul Ajapaigale esialgsed mobiiliäpid nii iOS, Android kui ka Windows Phone platvormi jaoks ning võitsid selle eest Best Mobile App ja NOKIA eriauhinna.

Seejärel kandideeris Ajapaik 2013. a Ajujahi võistlusele ning pääses 25 parema idee hulka. 2013. a kevadel avaldasime ka Ajapaiga android-rakenduse. Ajujahil osales Ajapaiga meeskond koosseisus Tarmo Annus, Martin Eelma, Jaanus Kaasik, Vahur Puik. Pärast Ajujahti osalesime ka Windows 8 koodilaagris, mille käigus arendasid Roman Gorislavski, Rasmus Kuusmann, Tarmo Annus ja Vahur Puik valmis ennekõike Windows 8 tahvelarvutitele mõeldud Ajapaiga Windows rakenduse, millega osalesime ka Microsofti korraldatud Eesti Windows8 äppide konkursil ning käisime seda tutvustamas Microsofti hariduskonverentsil. 2013. aastal tegid Ajapaigale erinevas mahus kaastööd veel ka Kaido Kalda, Madis Pink ja Kristjan Heinaste. 

2012. a lõpus sai Ajapaik ka esimese arendusetoetuse (5000 €) Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt ning 2013. a alguses otsustas kultuuriministeerium toetada (4000 €-ga) Ajapaiga arendust kultuuripärandi aasta eelarvest.

2013. a suvel esitasime kahjuks küll negatiivse vastuse saanud rahataotluse KIKi keskkonnahariduse vooru, tutvustasime sügisel Ajapaika keskkonnahariduse infopäevadel. Samuti esitasime uue rahataotluse Eesti Kultuurkapitalile. Rahvakultuuri sihtkapital ning kultuurkapitali nõukogu otsustasid 2013. a lõpus toetada Ajapaiga edasist arendust kokku 22 000 euroga.

2014. a käivitus Ajapaiga tõsine arendus erinevatel põhjustel alles augustis koostöös ettevõttega OÜ Red Function. Suvel 2014 otsustas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium anda Ajapaiga arenduseks ajaloo populariseerimise toetuse (20 000 €).

2014. a novembrist 2016. a jaanuari keskpaigani töötasid Ajapaiga kallal täisajaga kaks inimest: programmeerija Lauri Elias ja Ajapaiga idee autor ja eestvedaja Vahur Puik. 2015. aastal esitatud rahataotlustest ei saanud mitte ükski positiivset vastust: Kultuurkapitali II voorus audiovisuaalsele sihtkapitalile esitatud taotlus sai eitava vastuse, III vooru rahvakultuuri sihtkapitalile esitatud taotlus saadeti edasi nõukokku, kes lükkas otsustamise edasi IV vooru ja otsustas 29. detsembril toimunud koosolekul taotlust siiski mitte toetada, ka hasartmängumaksunõukogu aastaprojektide vooru esitatud taotlus sai neljandat aastat järjest negatiivse vastuse. Seetõttu peatus jaanuaris 2016 Ajapaiga aktiivne igapäevane arendus, ent platvorm on jätkuvalt kasutatav ning kasvab nii Ajapaika lisatud kui ka kaardile märgitud piltide arv.

2016. aasta keskpaigas sai Ajapaik uut rahastust: projekti toetasid Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri, rahvakultuuri ja audiovisuaalse kunsti sihtkapitalid ning kultuurkapitali nõukogu kokku 9500 euroga. Samuti sai projekt toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali EV100 kingituste toetusvoorust (9000 eurot). Sügisel eraldas kultuuriministeerium 2700 eurot toetusvoorust digitaalne kultuuripärand. 2016. a jooksul tegi 15 inimest Ajapaiga kokku 34 annetust (summas 613 eurot) ning ettevõtja Ahti Heinla, kes oli ka Ajapaiga kõige esimeses meeskonnas 2011. aastal Garage48 meeskonnas, annetas 10 000 eurot.

2016. a teises pooles alustasime koostööd Norra Muinsuskaitseametiga, kellele paigaldasime Ajapaiga platvormi koopia: fotodugnad.ra.no.

Põhjalikuma ülevaate Ajapaiga projekti käigust leiab ka MTÜ Eesti Fotopärand aastaaruannetest.

Kui teil on ideid, küsimusi, siis võtke ühendust:

Vahur Puik
vahur@ajapaik.ee
tel. 50 34 241
ajapaik.ee
www.facebook.com/ajapaik

Ajapaiga-teemaline Facebooki-grupp Ajapaiklejad:
www.facebook.com/groups/Ajapaiklejad/