Bibliograafia

Aeg piltides. Pildid ajas: Valik fotosid Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi fotokogust. Koost Vilve Asmer. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1999 [Ester]

Arhiivimaterjalide eksponeerimise juhis. Toim Yola de Lusenet, Simon Lunn, Anna Michaś. Rahvusvahelise Arhiivinõukogu parasvöötme säilituskomitee [eestikeelne tõlge: Rahvusarhiivi juhised], 2002–2006

Eesti Vabariigi fotokuningad Kuninga tänavalt. Tallinn: Tallinna Linnamuuseum, 2008 [Ester]

Entusiastid soovivad refotograafia viia massidesse“. – Postimees, 4. jaan 2021

Estonica. Heinrich Tiidermanni fotoalbum. Koost Tõnis Liibek. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2009 [Ester]

Friedrich Kohtitsky „Päevapildiraamat”. Koost Tiina Tael. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2013

Fotode, filmide, heli- ning videosalvestiste säilitamine: Rahvusarhiivi juhised. Toim Ivi Tomingas. [Tallinn]: Rahvusarhiiv, 2003

Eesti fotokunstnik Johannes Mülber 1889-1938. Koost. Betty Ester-Väljaots. Tekstid: Mall Parmas, Eero Kangor, Betty Ester-Väljaots, Ove Maidla. Tallinn: Tallinna Linnamuuseum, Fotomuuseum, 2013. [Ester]

Johannes Pääsuke – Mees kahe kaameraga. Näitusekataloog. Koost Jana Reidla. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2003 [Ester]

Johannes Pääsuke – Inimesed ja rõivad läbi kaamerasilma. Koost Ellen Värv, Liisi Jääts. Tekstid: Tõnis Liibek, Ellen Värv. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2018 [Ester]

Johannes Pääsukese märkmed 1913. aasta suviselt matkalt I“. – Teater. Muusika. Kino 10/1986, lk 52–61

Johannes Pääsukese märkmed 1913. aasta suviselt matkalt II“. – Teater. Muusika. Kino 11/1986, lk 66–74

Juhan Kuus: inimlikkuse mõõt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat Lõuna-Aafrikas. Koost Kersti Koll, Kristel Laur, Toomas Järvet. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2016 [Ester]

Kahemõõtmelised majad: Arhitektuurifoto Eestis 1860. aastatest tänapäevani. Koost Pille Epner, Liina Jänes. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2002 [Ester]

Kogugem materjali fotograafia ajaloost“. – Sirp ja Vasar, 04.02.1966

Kultuuripärandi pilvemaastikud“. – Ajakiri Pööning, märts 2021

Photographische Correspondenz, II kd, 1865, lk 19. (Tartu fotograaf G.F. Schlateri kasutatud albumiinmenetluse kirjeldus (Berliini Fotograafiaseltsi istungitest: aug, sept ja okt))

Päewapilt loomulikus wärwis“. – Linda, nr 23, 10.06.1904, lk 458

Käsitlusi fotograafiast (Silmakirjad 1). Toim Peeter Linnap. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2003 [Ester]

Tõlketekste visuaalkultuurist, nüüdiskunstist ja fotograafiast (Silmakirjad 2). Koost Peeter Linnap. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2009 [Ester]

Tartu Töösturite Keskühing 1917–1937: koguteos. Tartu: E.K.-Ü. “Postimehe” trükk, 1937

___

Varaseid trükitud fotoraamatuid:

Alt-Livland : mittelalterliche Baudenkmäler Liv-, Est-, Kurlands und Oesels : Album. Folge VI, VIII-IX / R. L. E. Guleke. Leipzig : Koehler, 1896. (Tuvastamata autori fotod)

Eesti Laulu- ja mängukooride Pildi-album 1897. aastal. (Ajalehe “Walgus” tasuta kaasanne). Tallinn : H. Mathiesen, 1897. (Fotode autor: Heinrich Tiidermann) [Ester]

___

A

Asmer, Vilve. “Viljandi tuntuim fotograaf”. – Sakala kalender 1990, lk 80–83

Asmer, Vilve. “Esimestest piltnikest Eestimaal ja nende fotodest Eesti Kultuuriloolises arhiivis (1844–1900)“. – Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat, nr 13. Toim Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1996

Asmer, Vilve. “Kirjastaja ja piltnik Carl Sarap“. – Tuna, nr 4, 2008,  lk 109–112

Asmer, Vilve. “Daguerreotypes in the photographic collection of the Estonian Literary Museum“. – Daguerreotype Journal, nr 2/2015. Toim Sandra M. Petrillo. European Daguerreotype Association, 2015, lk 8–13

Auväärt, Liis. “Väga vanad tüdrukud”. – Eesti Naine, November 2017, lk 70–71

B

Budrikas, Kustas. “Fotode koloreerimine Tartu ajalooliste vaadete näitel“. – Tartu, 2020

E

EreltPekka. “Keisrikoja päevapiltnik, kellest sai saarlane“. – Eesti Ekspress, 29.01.2004

Esna, Olaf. “Pärnu kiirpiltnikud ehk tänavafotograafid“. – Pärnu Postimees, 29.10.2004

Esna, Olaf. “Kui mustast kastist lendas välja lind“. – Pärnu Postimees, 02.08.2007, lk 14

Esna, O[laf]. “Pärnu postkaartidel“. – Piltnikud.com

Ester-Väljaots, Betty. Eesti esimesed fotokuningad. Ajalugu läbi vendade Parikaste fotokaamera. Tallinn: Pegasus, 2016

Evert, Herman. “Õiendus Andres Saali kohta“. – Sirp ja Vasar, 22.09.1978

H

Hanson, Raimu. “Postimehe fotograafia ajalugu algas 125 aastat tagasi majesteetlikult”. – Tartu Postimees, 01.01.2020

Heini. “Üks moment!” – Päevaleht, 07.10.1934

Helves, Herki. Viljandi fotograaf Jaan Riet. Koost Herki Helves, toim Ain-Andris Vislapuu, artiklite autorid Ain-Andris Vislapuu, Tiina Parre ja Mari Vallikivi. Viljandi: Viljandi Muuseum, 2023 [Ester]

Hendre, Enn. “Kaamera vestitaskus”. – Edasi, 03.01.1986; 04.01.1986; 05.01.1986; 07.01.1986; 08.01.1986; 09.01.1986; 10.01.1986

Hendre, Enn. “Fifty years of the sub-miniature “Minox””. – History of Photography, nr 1, 1989, lk 9–17

Hendre, Enn. “Mis sai Minoxist? Eestis tehtud tippleiutise saatusest 1936–1996”. – Insenerikultuur Eestis, nr 3. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 1997, lk 28–34

I

Ilomets, T[ullio]. “W. H. F. Talbot’s Original Examples of His Discoveries in Photography and Photo-Engraving in the Scientific Library of Tartu State University“. – Teadusliku Raamatukogu töid II. Tartu Riikliku Ülikooli toimetised, vihik 248Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool], 1969, lk 153–163

Ilomets, Tullio. “Haruldane fotokogu Toomel”. – Edasi, 18.09.1977

Ilomets, Tullio. “Unikaalne leid Tartu Ülikoolis päevapildi juubeli aastal”. – Edasi, 17.12.1989

Ilomets, Tullio. William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus. Tallinn: Aasta Raamat, 2016 [Ester]

Ilomets, Tullio. “Ajaloolised fotokaamerad Tartu Ülikooli muuseumis”. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLIV. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum, 2016, lk 195–211

Ilomets, Tullio; Pihlap, Kaire-Lea. “Tartu Ülikooli esimene koosseisuline fotograaf Elmar Kald“. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLIII, 2015, lk 163–180

J

Jalava, Anneli. “Eesti rahva rõivad”. [Tallinn], Tänapäev, 2019.  [Ester] – sisu:  etnograafilised portreefotod enne 1940. aastat, autoriteks Charles Borchardt (1834–1892), Reinhold Sachker (1844–1919), Otto Eduard Buhgan (1859–1942), Heinrich Tiidermann (1863–1904), Carl Oswald Bulla (1855–1929), Georg-Johannes Parikas (1880–1958) ja Peeter Parikas (1889–1972), Carl Sarap (1893–1942).

Jõgi, Aime. “Viljandi fotograaf Hilja Riet peab oma sajandaid jõule“. – Sakala, 24.12.2004

Jõgi, Aime. “Eesti esimene kunstpostkaartide pildistaja Hilja Riet saab 100-aastaseks“. – Eesti Elu, 07.01.2005

Jõhvik, Jaspar. “20. sajandi alguse Eesti kiirpildikaamera konserveerimine“. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2021

Jürgens, Maris. “Eesti mäluasutuste digitaalsed fotoarhiivid ja nende õiguslik kasutamine internetis“. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, 2013

K

Kaelep, Kairi. “Eesti Rahva Muuseum Esimese maailmasõja aastail”. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat XLV. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2001, lk 11–36 (alapeatükk “Eesti fotograafia olukord Esimese maailmasõja alguses ja ERMi fotokogu”)

Kala, Relika. “Ambrotüübid Eesti muuseumides. Euroopapärases vormistuses ambrotüübi konserveerimine“. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2021

Kaljula, Kadi. “Digitaalsed fotoarhiivid Eesti mäluasutustes raamatukogu, muuseumi ja arhiivi näitel“. Magistritöö. Tallinna Ülikool, 2020

Kaljula, Kadi. “Eesti mäluasutuste digitaalsed fotoarhiivid: põhimõtted ja praktika. I osa”. – Raamatukogu, nr 3, 2021, lk 26–35

Kaljula, Kadi. “Eesti mäluasutuste digitaalsed fotoarhiivid: põhimõtted ja praktika. II osa”. – Raamatukogu, nr 4, 2021, lk 26–35

Kallas, Karolin. “Perekond Tatrikute fotoalbumi konserveerimine“. Loov-praktiline lõputöö. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, Nahadisaini ja restaureerimise osakond, 2014

Kangor, Eero. “Fotode dateerimise ja atribueerimise probleeme Tartu Ülikooli Kunstiajaloolises fotokogus“. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, Ajaloo ja Arheoloogia Instituut, 2008

Kangor, Eero. “Postkaartide kogumise ajaloost I”. Raamatukogu, 2015/2

Kangor, Eero. “Postkaartide ja nende kogumise ajaloost Euroopas ja Eestis II”. – Raamatukogu, 2015/3

Kann, Lemmi. “Ajapaik tuvastab ajalugu fotodel“. – Lääne Elu, 4.08.2018, lk 6

Karm, Jüri. “Fotode säilitamisest“. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, nr 49, 2006

Karm, Jüri. “Fotode kirjeldamisest ja sõnastikest“. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, nr 52, 2009, lk 98–113

Kask, Oskar. “Päevapiltnik Öömann“. Uurimistöö. Tallinna Kristiine Gümnaasium, 2018

Kattai, Hillar. “Kroonika klaasnegatiividel”. – Sakala, 07.07.1988

Kieseritzky, Siegfried von. Väike päevapildi kunsti õpiraamat. Keines Lehrbuch der Photographie. (Tartu) Jurjew: Hermann, 1901

Kimber, Ain. “Vesteid Eesti fotograafia ajaloost. 1”. – Pilt ja Sõna 4/1966, lk 14–15

Kimber, Ain. “Vesteid Eesti fotograafia ajaloost. 2”. – Pilt ja Sõna 5/1966, lk 18–19

Kimber, Ain. “Eesti fotokunsti meister Johannes Mülber (1889–1938)“. – Sirp ja Vasar, 18.11.1966

Konsa, Kurmo. “Fotomaterjalid“. – Artefaktide säilitamine. Tartu: Tartu Ülikool, 2007,  lk 215–226

Konsa, Kurmo. “Fotomaterjalid“. – Arhivaalide ja trükiste säilitamine. [Tartu]: Kleio, 2008, lk 96–104

Konsa, Kurmo. “Kuidas fotode materjalid ja tehnoloogiad mõjutavad nende kahjustusi”. – Uurimusi fotograafia morfoloogiast I. Tartu: Kõrgem Kunstikool Pallas (Silmakirjad; 14). Toim Peeter Linnap, lk 51−88

Kooli, Piret. “Igaveseks talletatud valgus“. – LP [Eesti Päevalehe laupäevaleht], 09.08.2014, lk 19

Koov, Heiki. “Metaandmete probleeme mäluasutuste e-andmebaasides monumentide teabeotsingu näitel“. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut. 2012

Korol, Karoliine. “8 mm filmid. Ajalugu, vananemine ja säilitamine“. – Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 22.01.2015

Korol, Karoliine. “Pahatahtlikud plastikud“. – Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 28.04.2015

Kriis, Leili. “Tartu Ülikooli kirurgiakliiniku ajalooline fotokogu 1860–1918“. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, Ajaloo osakond, 2007

Kuusk, Andres. “Lühikene päewapilditegemise õpetus“. (Tartu) Jurjev: Schnakenburg. 1898.

Kuusk, Laura. “Koos kaardistatud kohad“. Positiiv: Eesti fotograafia ajakiri, nr. 27, 2016, lk. 50-53

Käsper, Hilja. “Edmund Russow – teadusliku fotograafia teerajajaid Eestis”. – Eesti Loodus, nr 11, 1969, lk 674–676

L

Laidla, Janet. Tartu Riiklik Ülikool pildis: kino-fotolabori negatiivikogu TÜ ajaloo muuseumis. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, XXXX, 2012, 120−137.

Lehtaru, Jaan. “Kahe ferrotüübi konserveerimine ja ettevalmistamine digiteerimiseks“. – Renovatum, Anno 2015

Lehtaru, Jaan. Preparation of glass plate negatives and ferrotypes for digitization – challenges and benefits. Tartu: Rahvusarhiiv, 2016. Poster ICOM-CC fotomaterjalide töögrupi konverentsil “Uniques & Multiples” (Rijksmuseum, Amsterdam, 23.-24.09.2016)

Leimus, Tiiu. “Joh. V. Martinseni juures müüa Daguerrotype”. – Horisont 5/1999, lk 24–25

Leis, Joel. “Paberfoto kahjustuste atlas: albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotod 20. sajandi esimese pooleni”. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2015

Leis, Joel. “Paberalusel albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotode kahjustuste atlas“, Bakalaureusetöö lisa. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2015

Leis, Joel. “Sissejuhatus digiteerimise põhimõistete juurde”. – Renovatum, Anno 2015

Lelle, Silvar. “Fotokogu seisundi uuring Helme Koduloomuuseumis“. Seminaritöö. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Infohariduse osakond, 2009

Lelle, Silvar. “Fotokogu Valga Muuseumis – dokumenteeritus ja seisund“. Lõputöö. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Infohariduse osakond, 2009

Lembinen, Sulo; Tankler, Hain. “Portraits of Tartu University lecturers (the 19th and the early 20th centuries)”. – XVIII Baltijas Zinatnu Vestures Konferences tezes = Thesis historiae scientiarum Baltica, 1. Riga, 1996, lk 53–54

Lembinen, Sulo; Tankler, Hain. “The Collection of Photographs at Tartu University Library”. – Museum of Tartu University History. Annual 1996. Tartu, 1997, lk 60–63

Lembinen, Sulo. “Tartu Ülikooli Raamatukogu fotokogu“. – Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat, 1997. Tartu, 1998, lk 178–181

Lepa, Sven. “Fotoalbum Pihkva-Riia raudtee ehitamisest“. – Rahvusarhiivi ajaveeb, 18.06.2014

Lepa, Sven. “Esimesed paiksed fotograafid Tartus (1855–1870)“. – Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, nr 20, 2015, lk 105–118

Lepa, Sven. “Tartu fotoateljee C. Schulz (1857-1935)”. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, Arhiivinduse osakond, 2015

Lepa, Sven. “Stereofotod: 19. sajandi GIF-id“. – Rahvusarhiivi ajaveeb, 09.02.2016

Lepa, Sven; Sikka, Kadi. “Rahvusarhiivi vanim foto“. – Rahvusarhiivi ajaveeb, 07.01.2016

Liibek, Tõnis. “Ajalooline pildianalüüs: foto ajalooallikana”. – Kultuuriloost noorteadlaste pilguga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2006, lk 9–23

Liibek, Tõnis. “Franz Krulli masinaehitustehase töölised 1895. aastal”. – Vana Tallinn XVII (XXI), 2006, lk 307–315

Liibek, Tõnis. “Tartu päevapiltniku Georg Friedrich Schlateri fotod Eesti Ajaloomuuseumis“. – Töid ajaloo alalt 6. Varia Historica I. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2006

Liibek, Tõnis. “Esimene foto Tallinnast?”. – Vana Tallinn XVIII (XXII), 2007, lk 235–243

Liibek, Tõnis. “Eesti talurahvas fotoaparaadi ees XIX sajandil“. – Sirp, 16.05.2008

Liibek, Tõnis. “Vähetuntud fotosid 1860.–1870. aastate Tallinnast: sadamavaated”. – Vana Tallinn XIX (XXIII), 2008, lk 186–194

Liibek, Tõnis. “Fotograafiaelu Tallinnas 1860. aastatel“. – Vana Tallinn XX (XXIV), 2009, lk 208–224

Liibek, Tõnis. “Ajakirjandusfoto algusaegadest“. – Eesti pressifoto 2010, lk 100–103

Liibek, Tõnis. “Fotograafiakultuur Eesti linnades 19. sajandil”. – Vana Tallinn XXII (XXVI), 2011, lk 12–80

Liibek, Tõnis. “Fotograafiakultuur Eestis 1839–1895”. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010 [Lühitutvustus]

Liibek, Tõnis. “Fotoreporterid Eestis enne teist maailmasõda“. – Eesti Pressifoto 2015, lk 12–24

Liibek, Tõnis. “Hans Soosaar – fotoreporter Pätsi ajast Hruštšovi sulani“. – Eesti Pressifoto 2014, lk 1–7

Liibek, Tõnis. “Lummav jäädvustus 19. sajandi eesti talurahvast”. – Postimees, 05.01.2016, lk 16

Liibek, Tõnis. “Miks pildistati Tartu prostituute ehk politseifoto algusaegadest Eestis“. – Eesti Pressifoto 2013, lk 22–29

Liibek, Tõnis. “Pressifotograafia eellugu: sündmuste jäädvustamise algus Eestis“. – Eesti Pressifoto 2016, lk 8–16

Liibek, Tõnis. “Eesti spordifoto pikkade säriaegade kiuste“. – Eesti Pressifoto 2017, lk 118–123

Liibek, Tõnis. “Teel fotojutustuse poole“. – Eesti Pressifoto 2018, lk 120–122

Liibek, Tõnis. “Sõjaaegne ajakirjandusfoto Eestis“. – Eesti Pressifoto 2011, lk 105–109

Liibek, Tõnis. “Naised fotokaameraga“. – Eesti Pressifoto 2019, lk 140–145

Liibek, Tõnis. “Tallinna tööstuse pildiline jäädvustamine 19. sajandi teisel poolel”. – Vana Tallinn XXI (XXV), 2010, lk 350–367

Liibek, Tõnis. “Tartu fotograafid ja Õpetatud Eesti Seltsi muuseumi fotokogu 19. sajandil“. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2010. Tartu, 2011, lk 222–241

Liibek, Tõnis; Puik, Vahur. “Kogude analüüs Pärnu Muuseumis. Fotokogu“, 2012

Liiv, Anti. “Nad säilitasid meile vaarvanemate näod”. – Meie Maa: Oma Saar, 27.07.2002

Lillak, Ülle. “Fotograafid Parikased – nende elu ja looming 1910-1940.” Diplomitöö. Juhendaja: Kaur Alttoa. Tartu Riiklik Ülikool.  1989

Lillak, Ülle. “Foto Parikas – Georg-Johannese ja Peetri lugu“. – Sirp, 24.11.2000

Lillak, Ülle. “Ma õnnitlen teid! President annab Walter Zappile ordeni“. – Sirp, 18.05.2001

Lillak, Ülle. “Elu viimane reede. Fotograaf Carl Sarapi dramaatiline eluteekond“. – Sirp, 29.06.2001

Lillak, Ülle.  “Ühe linnaametniku lugu. Kunstfotograaf Johannes Mülberi mitmepalgeline elu“. – Sirp, 10.08.2001

Lillak, Ülle. “Ma ei taha, et maailm on ümmargune. Fotograafi ja kirjaniku Andres Saali imeline maailm“. – Sirp, 05.10.2001

Lillak, Ülle. “Tiidermanni katkematu lend“. – Sirp, 01.02.2002

Lillak, Ülle. “Valgusepüüdja Nikolai Nyländeri elu ja looming“. – Sirp, 08.03.2002

Lillak, Ülle. “Malmi aeg“. – Sirp, 14.06.2002

Lillak, Ülle. “Pääsukese lühikeseks jäänud lend“. – Sirp, 09.08.2002

Lillak, Ülle. “Fotograaf Aadu Treufeldti eluvärvid“. – Sirp, 13.12.2002

Lillak, Ülle. “Nagu veeämbris. Fotograafi ja teatraali Reinhold Sachkeri viljakad aastakümned Tartus“. – Sirp, 16.05.2003

Lillak, Ülle. “Maailma esimeste paberfotode saatusest Eestis ja Inglismaal“. – Sirp, 13.06.2003

Lillak, Ülle.  “Südame ja pildikastiga plaanvankril: Jakob Jobso-Livenstroem rändfotograafina Liivi- ja Eestimaal“. – Sirp, 12.09.2003

Lillak, Ülle. “The too short flight of Pääsuke”. – Estonian Culture, nr 2, 2003, lk 8–9

Linnap, Peeter. ““Eesti Foto Almanak”(1926–1932) & “Fotokunst”(1930–31): Sisuülevaade”. Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut, Raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder, 1983

Linnap, Peeter. “Vallan Realismi. A comparative essay on political representation of Gulf War and Baltic Events by CNN and “Vremja” (Moscow)”. – Valokuva, nr 9, 1991

Linnap, Peeter. “Photo-Sovieticus: How the “West” reads “The New Soviet Photography””.  FOTO-KRITIK III, Northern Photography Triennial Reader: Photography and Cultural Identity. Oulu: Pohjoinen Valokuvakeskus, 1991/92

Linnap, Peeter. “Borderlands: Contemporary Photography from the Baltic States”.  Street Level Photography Gallery and Workshop. Glasgow, 1993 [ISBN: 1897723032]

Linnap, Peeter. Ajaloo Vabrik. Fabrique d’Histoire. Saaremaa Biennaal 1995. Koost, toim Peeter Linnap. Tallinn: Kaasaegse Foto Keskus, 1995  [Ester]

Linnap, Peeter. Artiklid fotograafiast ja fotoajaloost. – Eesti Kunsti ja Arhitektuuri biograafiline leksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996

Linnap, Peeter. Invasioon. Invasion. Saaremaa Biennaal 1997. Koost, toim Peeter Linnap. Tallinn: Kaasaegse Foto Keskus, 1997 [Ester]

Linnap, Peeter. “Out of the Shadow: Photobased Art form the Baltics”. – Greenville Jenckins Art Center, Wellington B. Gray Gallery, 1998. [ASIN: B008WVQVMA]

Linnap, Peeter. “Dokumenteerimise sügavusest fotograafias ja filmis”. – Sirp, 24.03.2000

Linnap, Peeter. “Kadreeritud tõde: fotograafia stalinistlikus Eestis 1944–1953“. – Kunstiteaduslikke uurimusi. Tallinn, 2000

Linnap, Peeter. “Modernsus Eesti fotograafias I“ – Kunst.ee, nr 1, 2000, lk 74–84

Linnap, Peeter. Artiklid fotograafiast ja fotoajaloost. – Kunsti Leksikon. Tallinn: Klassikakirjastus, 2001

Linnap, Peeter. “J.Köler ja R.Sachker: “Puulane” ja “Tohtlane” Eesti Kunstis“. – Kunst.ee, nr 3, 2001, lk 8–15

Linnap, Peeter. “Modernsus Eesti fotograafias II“ – Kunst.ee, nr 1, 2001, lk 72–81

Linnap, Peeter. “Tõsielulisus Eesti 1990. aastate kunstis“. – Ülbed üheksakümnendad: Probleemid, teemad ja tähendused 1990. aastate Eesti kunstis. Tallinn: SKKEK, Eesti Kaasaegse Kunsti Keskus, 2001, lk 175–197

Linnap, Peeter. “Vaateid Eesti fotole: 1940–90. aastad”. MA dissertatsioon. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse kateeder, 2001

Linnap, Peeter. ““Aadressist” Eesti Fotograafias”. Koht ja Paik II, 2002

Linnap, Peeter. ”Estonian Society and Political Pictures: 6 Case Studies”. – Mare Articum, Winter Issue, 2002

Linnap, Peeter. “Fotokunst”.  Eesti Entsüklopeedia, Tallinn: Entsüklopeediakirjastus, 2002, kd 11, lk 728732

Linnap, Peeter. “Heteroloogiline fotoversum ja institutsionaalne ruum”. Sirp, 11.10.2002

Linnap, Peeter. “Kontseptualism ja Eesti fotodokumentalistika”. – Kunstiteaduslikke uurimusi, 2002

Linnap, Peeter. ““Loomulikkuse” mõistest üleminekuaegade dokumentalistikas”.  Kohandumise Märgid (Collegium Litterarum 16). Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002

Linnap, Peeter. “Eesti Fotolavastus ja teatrisemiootika I“.  Kunst.ee, nr 3, 2003

Linnap, Peeter. “Eesti Fotolavastus ja teatrisemiootika II“.  Kunst.ee, nr 4, 2003

Linnap, Peeter. “Elurežissöör Pääsuke ja positivistlik etnograafia“. – Johannes Pääsuke: mees kahe kaameraga. Tartu, 2003, 2008, 2012

Linnap, Peeter. “Aja pilt Eesti pildiajakirjas”.  Cheese, nr 3, 2003

Linnap, Peeter. “Narratiivist Eesti fotograafias I”. Cheese, nr 5, 2003

Linnap, Peeter. “Narratiivist Eesti fotograafias II”.  Cheese, nr 6, 2003

Linnap, Peeter. “Pildiline Eesti”. Vikerkaar, nr 6, 2003, lk 8090

Linnap, Peeter. Eesti foto [Elektrooniline teavik]: Eesti fotograafia 1839–2004 = Estonian photography 1839-2004. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2006 [Ester]

Linnap, Peeter. Eesti fotograafia 1839–2004. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2006 [Ester]

Linnap, Peeter. “Images and fear: repressed pictures as tools for analyzing society”. – International Journal of Education Through Art 3, 2007, lk 211229

Linnap, Peeter. Kirjutisi fotograafiast ja visuaalkultuurist 1986–2006 (Silmakirjad 3). Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2007 [Ester]

Linnap, Peeter. Fotograafia, fotoajaloo ja -teooria alased märksõnad.  TEA entsüklopeedia I–XII. Tallinn: TEA Kirjastus, 20082015

Linnap, Peeter. Fotoloogia. Tallinn: Jutulind, 2008 [Ester]

Linnap, Peeter. “Eesti foto 1900–1940”.  Eesti kunsti ajalugu 5. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010, lk 525–553

Linnap, Peeter. “History of Estonian photography 19001938”.  The History of European Photography 1900–1938, 1, 2010, lk 205224

Linnap, Peeter. Intervjuud visuaalkultuuri intellektuaalidega 1992–2010 (Silmakirjad 4). Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2011 [Ester]

Linnap, Peeter. Väike visuaalkultuuri leksikon (Silmakirjad 5). Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2011 [Ester]

Linnap, Peeter. Intellektuaalne kunst: kirjutisi fotograafidest (Silmakirjad 6). Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2012 [Ester]

Linnap, Peeter. “Photography: What Remains After Conceptual Art”.  International Journal of Education through Art. London: Intellect, 2012, kd 8, nr 1, lk 9197

Linnap, Peeter. “History of Estonian photography 19391969”.  The History of European Photography 1939–1969, 2, 2014, lk 220243

Linnap, Peeter. Maailma fotograafia ajalugu (Silmakirjad 7). Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2014 [Ester]

Linnap, Peeter. “Eesti foto 1940–1991”.  Eesti kunsti ajalugu 6 II. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2016, lk 337387

Linnap, Peeter. Eesti fotograafia ajalugu 1839–2015 (Silmakirjad 8). Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2016 [Ester]

Linnap, Peeter. “History of Estonian photography 19702000”.  The History of European Photography 1970–2000, 3, 2016, lk 222242

Linnap, Peeter. Mees valgel hobusel: Peeter Tooming  (Man of light: Peeter Tooming). [Tartu], Kõrgem Kunstikool Pallas, 2018. [Ester]

Linnap, Peeter. “Visualizing Estonia”. – Society, kd 51, nr 1, lk 4043

Linnap, Peeter. Eesti Instituudi veebientsüklopeedia estonica.ee fotograafiat tutvustav osa

Linnus, J[üri]. “Millal Tartus tehti esimesed päevapildid”. – Kodumaa, 13.04.1966

Linnus, J[üri]. “Foto Joh. Pääsuke”. – Kodumaa, 15.06.1966

Linnus, J[üri] . “Tartu esimesed fotolitograafid”. – Kodumaa, 17.08.1966

Linnus, J[üri] . “Kui photographie’st sai päevapilt”. – Kodumaa, 02.11.1966

Lõhmus, Jaak. “Fotograafi(de) jälg“. – Postimees, 01.11.2008

Lõhmus, Leho. “Nõmme fotograafia minevikust”. – Õhtuleht, 05.12.1994

M

Maar, Ellu. Pilgupüüdja. Vello Muikma elu ja looming. Toronto: Eesti Õppetöö Keskus, 2016 [Ester]

[Malm, Harry A.(?)] “Kuidas saime fotoaparaadi”. – Väliseestlase kalender 1956. New York: The Nordic Press, [1955], lk 69–71

[Malm, Harry A.(?)] “Jooni fotograafia ajaloost Eestis”. – Väliseestlase kalender 1969. New York: The Nordic Press, [1968], lk 40–47

[Malm, Harry A.] “Etappe Eesti fotoajaloost”. – Väliseestlase kalender 1978. New York: The Nordic Press, [1977], lk 42–51

Malm, Harry A. “Fotograafia oskussõnastik“. – Fotokunst, nr 2 (7), 1931, kaasanne.

Malm, Harry A. “Fotograafia käsiraamat“. – Fotokunst, nr 2 (7), 1931, kaasanne.

Meren, Tiit. Kaagjärve Veenus. [Tallinn]: Argo, 2019 [Ester] – sisu: Valgamaa koolmeistrite-amatöörfotograafide Johannes ja Carl Luckini fotopärand 20. sajandi algusest.

Mõniste, Mart. “Fotograafia”. – Hiiumaa: loodus, aeg, inimene. Koostajad Helgi Põllo, Aivi Telvik ja Ermo Mäeots. Kärdla: Hiiumaa Teabekapital, 2015, lk 1269–1282

Mölter, Kaie. “Peeter Arro – fotopärandi rikastaja“. – Sakala, 28.01.2023, lk 3

N

Naaber, Merike. “Tädi Evi ehk Elvine Marie Liventhal – Lemberg“. – Põlvnemislugu, nr 10 (47), 2005, lk 6–7

Noormets, Tiit. “Viljandi ajaloo jäädvustaja fotograaf Jaan Riet”. – Tee Kommunismile, 10.09.1983

O

Olander, Aare. Kadunud vaated: Tallinna muutumine enam kui 400 fotol. [Tallinn]: Tänapäev, 2011 [Ester]

Olander, Aare. Tartu kadunud vaated. [Tallinn]: Tänapäev, 2013 [Ester]

Olander, Aare. Viljandi kadunud vaated. [Tallinn]: Tänapäev, 2015

Olander, Aare. Põlvamaa kadunud vaated. [Tallinn]: Tänapäev, 2018 [Ester]

P

Paatsi, Vello. “Kui päevapiltnikud Pärnusse jõudsid“. – Tuna, nr 2, 2012,  lk 145–154

Pagi, Hembo; Miles, James; Uueni, Andres. “Re-illuminating the past: Introduction to Reflectance Transformation Imaging“. – Daguerreotype Journal, nr 2/2015. Toim Sandra M. Petrillo. European Daguerreotype Association, 2015, lk 14–21

Parikas, Peeter; Parikas, Johannes. Fotografia õperaamat.  [Tallinn]: Joh. ja P. Parikas’te fotograafia, kunsti- ja kirjastuse-asutus, 1911

Parmas, Mall. “Fotoamatöör Johannes Mülberi autorikollektsioon (1921–1929) Tallinna Linnamuuseumi fotokogus”. – Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 1998/1999

Parmas, Mall. “Eesti fotograafi Nikolai Nyländeri loominguline tegevus kodus ja võõrsil”. – Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2000/2002

Parmas, Mall. “Pisikaamera “Minox” leiutamise ja taasavastamise lugu”. – Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2003/2004

Parmas, Mall. “Fotograaf Artur Puurand ja tema fotoalbumid Tallinna Linnamuuseumis”. – Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2005/2007, lk 180–191

Parre, Tiina. “Koloreeritud vaatepostkaardid Viljandi Muuseumi fotokogus. Viljandi linn ja ajalooline Viljandimaa“. – Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2006, lk 59–68

Parre, Tiina. “Viljandi linn Jaan Rieti klaasnegatiividel. Muuseumi fotokogu põhjal”. – Viljandi Muuseumi aastaraamat, 1998, lk 4–10

Parre, Tiina. “Olev Bendi kollektsioon Viljandi Muuseumi fotokogus. I osa – Viljandi maakond“. – Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2010, k 5–12

Parre, Tiina. “Olev Bendi kollektsioon Viljandi Muuseumi fotokogus. II osa – Viljandi linn“. – Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2011

Peterson, Jana; Tapfer, Helle. “The story of the photoplates kept at the Institute of Anatomy, University of Tartu”. – Museum of Tartu University History. Annual Report 1997. Tartu, 1998, lk 62–67

Pihlap, Kaire-Lea. “Fotoandmebaasi haldamine ja arendamine Tartu Ülikooli multimeedia talituse näitel“. Bakalaureusetöö. Tartu: Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, 2010

Piirsalu, Hiie. “Fotograaf pildistab tõde: Vändra kihelkonna tuntuimast päevapiltnikust” – Maaleht, 17.12.2012

Piirsalu, Jaanus. “Vene tsaari ihupiltnikule avatakse Saaremaal mälestusmärk”. – Postimees, 02.10.2016

Puik, Vahur. Ajapaik – digitaalsed talgud ja vanad fotod” – Raamatukogu, nr 6, 2019, lk 10–17

Puik, Vahur. Kes on pildi peal? Paneme Ajapaigas üheskoos nägudele nimed külge” – Põlvnemislugu, nr 89 (126), 2019, lk 6–9

Puik, Vahur. “Kuidas pildistades ajalugu õppida ehk refotograafiast ja Ajapaigast” – Läti reisijuht. Regio. 2021, lk 59–61

Puik, Vahur. “Maastiku fotograafiline musealiseerimine. Keskastme uurimistöö inimgeograafias“. Uurimistöö. Tartu: Tartu Ülikool, Geograafia instituut, 2007

Puik, Vahur. “Miks just muuseumid peavad tellima uue kodu-uurimise raames topograafilise foto autoridokumentalistikat. (Visuaalne geograafia muuseumides)“. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülkool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, 2007

Puik, Vahur. Vanad pildid otsivad abi” – Lääne-Harju valla leht, nr 1 (23), 2020, lk 4, (venekeelne versioon)

Puik, Vahur. “Veebist, ülepildistamisest, muuseumiaastast ja rahvast ehk teeme ometi talgud ja jätame jalgratta leiutamata!” – Muuseum, nr 2 (28), 2008

Puik, Vahur. “Üllatav ülepildistamine“. – Cheese, nr 32, 2009

Puik, Vahur. “Jälle Pääsukesest. Ehk vanadest fotodest Muisis ja mujal. 1. osa“. – Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 21.01.2014

Puik, Vahur. “Jälle Pääsukesest. Ehk vanadest fotodest Muisis ja mujal. 2. osa“. – Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 06.02.2014

Puik, Vahur. “Digitaalne kultuuripärand ehk Laseme Pääsukese puurist välja“. – Sirp, 21.03.2014

Puik, Vahur. “Aga kus see pilt tehtud on? Ja mismoodi see koht nüüd välja näeb?” – Rahvusarhiivi ajaveeb, 16.09.2015

Püve, Birgit. “Esimesed pildid maksid vanalinna korteri kuuüüri“. – Eesti Ekspress, 27.10.2011

Püve, Birgit. “Juhan Kuus. Lõuna-Aafrika kartmatuim bang-bang* fotograaf”. – Eesti Ekspress, 10.08.2016

Püüa, Endel. “Fotograafia esimene poolsajand Kuressaares“. – Sirp ja Vasar, 30.08.1985

Püüa, Endel. “Saaremaa fotograafid aastail 1864–1940”. – Kommunismiehitaja, 26.08.1986; 28.08.1986; 30.08.1986; 02.09.1986; 04.09.1986; 06.09.1986; 09.09.1986; 11.09.1986; 16.09.1986; 18.09.1986; 23.09.1986

Püüa, Endel. Saaremaa fotograafid 1864–1940. Kuressaare: Umara, 2002

R

Rajamäe, Marika. “Fotopärand võtab kultuurist kindla koha“. – Järva Teataja, 24.11.2012

Reidla, Jana. “Joseph Zmigrodsky (1858–1936) kollektsioon Eesti Rahva Muuseumi fotokogus”. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat XLII, 1998, lk 117–138

Reinart, Heili. “Üks esimesi naisfotograafe Hilja Riet jäi peaaegu tundmatuks, kuigi tema töid oli tuhandetes Eesti kodudes”. – Sõbranna (postimees.ee), 31.12.2019

Reinmaa, Triin. “Fotod autoriõiguses“. Magistritöö. Tallinn: Tartu Ülikool. 2015

Roosalu, Merilis. “Tervitusi Revalist, Dorpatist, Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist, ja Arensburgist. Sajanditagune linnafoto Eesti Ajaloomuuseumi fotokogus 3D” – Reisimaailm, nr 3, 2014, lk 12–13 [ise]

Roosalu, Merilis; Frosch, Katrin. Pildile püütud : sündmusfotod 1856–1990 Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumi kogust. [Tallinn], Tänapäev, 2019. [Ester]

Ruus, Ago. Vana-Võromaa päevapiltnikud. Võru : Võro Instituut, 2020. [Ester]

Ruus, Ago. Doktor Kreutzwaldi visiitportreed. Võru: Võro Instituut, 2023. [Ester]

S

Sackaria, August. Päewapilditegemise õpetus. (Talinn) Reval. 1902 [Ester]

Sadam, Lii. “Jaan Riet ei teinud oma pilte üksi“. – Sakala, 07.06.2003

Sarap, Carl; Tooming, Peeter. 55 aastat hiljem. Virumaa fotokillud 1936–1995. [Tallinn: Akta], 1999 [Ester]

Sarap, Carl; Tooming, Peeter. 55 aastat hiljem. Läänemaa. Hiiumaa. Vormsi: 1937–1994. Koost Peeter Tooming. [Tallinn]: P. Tooming, 1997 [Ester]

Sarap, Carl; Tooming, Peeter. 55 aastat hiljem. Valga- ja Võrumaa 1934–1996. Koost Peeter Tooming. [Tallinn]: P. Tooming, 1997 [Ester]

Sarap, Carl; Tooming, Peeter. 55 aastat hiljem. Tartumaa: 1937–1995. Koost Peeter Tooming. Tartu: Elmatar, 1997 [Ester]

Sarap, Carl; Tooming, Peeter. 55 aastat hiljem. Harju- ja Järvamaa: 1937–1996. Koost Peeter Tooming. [Tallinn]: P. Tooming, 1997 [Ester]

Sarap, Carl; Tooming, Peeter. 55 aastat hiljem. Mulgimaa 1936–1996. Koost Peeter Tooming. Tallinn: Eesti Muinsuskaitse Selts, 1996 [Ester]

Schaaf, Larry J. ““Very far away from England” – Maudie & Tartu“. – William Henry Fox Talbot Catalogue Raisonné, 27.11.2015

Schaaf, Larry J. “A delightful offering from Estonia“. – William Henry Fox Talbot Catalogue Raisonné, 21.10.2016

Schwede, Kristel. “Argielu jäädvustaja Johannes Pääsuke”. – Positiiv 13/2013, lk 48–53

Siiner, Mari; Sermat, Martin; Leis, Joel; Kruus, Kairi. “Digitising glass negatives at the SA EVM Conservation and Digitisation Centre Kanut in 2005-2016“. – Renovatum, Anno 2017/2018

Sikka, Kadi. “August Järvekülje fotod – aken minevikku“. Uurimistöö. Tallinn: Kadrioru Saksa Gümnaasium, 2008

Sikka, Kadi. “Soolapaberfotod – tehnika ja tulevik“. Kursusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2010

Sikka, Kadi. “Klaasfotode killud – Fotomuuseumi transferotüüpide konserveerimine“. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2011

Sikka, Kadi. “Jaan Riet”. – Tuna, nr 3, 2014 [ise]

Sikka, Kadi. “Jaan Rieti fotoateljee“. – Rahvusarhiivi ajaveeb, 26.11.2014

Sikka, Kadi. “Klaasnegatiivide konserveerimine ja säilitamine filmiarhiivi Jaan Rieti kogu näitel“. Magistritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2014

Sikka, Kadi. Klaasnegatiivide säilitamine: Juhend. Veebiteavik. Tallinn: MTÜ Eesti Fotopärand, 2014

Sikka, Kadi. “Klaasnegatiivide säilitamine“. – Rahvusarhiivi ajaveeb, 22.04.2015

Sikka, Kadi. “Mapping Estonian daguerreotypes“. – Daguerreotype Journal, nr 2/2015. Toim Sandra M. Petrillo. European Daguerreotype Association, 2015, lk 22–23

Sikka, Kadi. Originaalfotode eksponeerimine näitusel: Rahvusarhiivi juhend. [Tallinn]: Rahvusarhiivi filmiarhiiv, 2015

Sikka, Kadi. “Aken fotograafia algusaega. Eesti dagerrotüüpide kaardistamine“. – Renovatum, Anno 2015

Sikka, Kadi. “Peeping at the dawn of Estonian photography. Mapping Estonian daguerreotypes“. – Renovatum, Anno 2015

Sikka, Kadi. “Kuldaväärt leiud kodusest fotokogust. Kuidas kodustes tingimustes vanu fotosid säilitada?“. – Pööning, nr 1 (10), kevad 2018, lk 81–88

Sikka, Kadi; Asmer, Vilve. Dagerrotüüpia: Teavik. Veebiteavik. Tallinn: MTÜ Eesti Fotopärand, 2015 [Ester, Digar]

Sikka, Kadi; Roosalu, Merilis. Märgkolloodiummenetlus: Teavik. Veebiteavik. Tallinn: MTÜ Eesti Fotopärand, 2014 [Ester, Digar]

Sillamaa, Vilja. “Ajaloolised fotoalbumid ja nende ülesehitus“. – Renovatum Anno 2010. Tallinn: Ennistuskoda Kanut, 2010, lk 83–87

Sillaste, Aarne. “Foto varasemas Eesti ajakirjanduses (kuni 1917. aastani)”, Tartu Ülikooli diplomitöö, 1979

Sutt, Katrin. “Eesti Rahvusringhäälingu fotoarhiivi üleminek digiajastule ja kohandumine uue kasutajate põlvkonnaga“. Lõputöö. Tartu: Tartu Ülikool, Info- ja dokumendihaldus, 2015

Sähka, Merilis. “Eesti Ajaloomuuseumi negatiivikogu kolm autokroomplaati interjöörivaatega“. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2005

Sähka, Merilis. “Foto muuseumis: kujutis versus ese“. – Muuseum, nr 2 (24), 2008

Sähka, Merilis. “Fotokogu säilitamine muuseumis“. Magistritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2008

Sähka, Merilis. Pildistus loomulikes värves: Varajane värvifotograafia Eestis. Tallinn: Tänapäev, 2010 [Ester]

Š

Šumanov, Tea. Valguskoopiate identifitseerimise õpituba. Veebiteavik. SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut. 2018

T

Tael, Tiina. “Millest jutustavad anonüümsed pildid külafotograaf Oskar Tõrva klaasnegatiivide näitel?“. – Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 29.11.2016

Talts, Mait. “Jakob Jobso-Livenström – kirjamees ja piltnik“. – Sakala, 18.05.2005, lk 17

Tatsi, Taavi. “Kuidas portreteerida fotokogu? Intervjuu fotokonservaator Jüri Karmiga”. – Cheese, nr 36/2010, lk 38–43

Tamberg, Mart. “Priidu (Friedrich) Kareli p. Kochtitsky”.  – Lääne-Harjumaa haridus- ja kultuuriloo radadel. Saue, 2004, lk 59

Tammeaid, Nele. “Personaalse fotograafia funktsioonid kaasaegses visuaalkultuuris“. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, Semiootika osakond, 2016

Tammik, Toivo. Ruumid : Rein Vainküla arhitektuurifotograafia : fotod kümnenditest 1960-1980. Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019. [Ester]

Tammiste, Aile. “Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi fotoalbum”. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLIV. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum, 2016, lk 212–223

Teder, Kaljula. “Reinhold Sachker ja tema fotoateljee”. – Kodumaa, 04.06.1969

Teder, Kaljula. Eesti fotograafia teerajajaid: sada aastat (1840–1940) arenguteed. Tallinn: Eesti Raamat, 1972 [Ester]

Teder, K[aljula]. “Early Photography in Eastern Europe. Estonia”. – History of Photography, nr 3, 1977, lk 249–268

Teder, Kaljula. “Päevakorral fotoajalugu“. – Sirp ja Vasar, 22.04.1977

Telelääts. “Kiirfotograafid ehk Eesti “polaroidimehed””. – Väliseestlase kalender 1970. New York: The Nordic Press, [1969], lk 97–99

Tepper, Aap; Toots, Annika. “Eesti fotopärandi massdigiteerimine“. – Rahvusarhiivi ajaveeb, 22.03.2022

Tiidermann, Heinrich. Täieline päewapildi õpetus. Tallinn: H. Tiidermann, 1899

Tiidermann, Heinrich. Täieline päewapildi õpetus : Kõige uuema teadustega kunni 1. januarini 1903.  Tallinn : H. Tiidermann, 1903

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost I. Fotoharuldused“. – Sirp ja Vasar, 02.09.1977

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost II. Punkt Bulla loole“. – Sirp ja Vasar, 16.12.1977

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost III. Maafotograafid“. – Sirp ja Vasar, 19.05.1978

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost IV. Andres Saal, meisterfotograaf“. – Sirp ja Vasar, 18.08.1978

Tooming, Peeter. “Aadu Treufeldt (1874–1956). Estonian photographer”. – History of Photography, nr 1, 1978, lk 23–28

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost V. Veel kord fotoharuldustest“. – Sirp ja Vasar, 01.06.1979

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost VI. Pealehakkamisest“. – Sirp ja Vasar, 02.11.1979

Tooming, P[eeter]. “The Manufacture of Photographic plates in Estonia“. – History of Photography, nr 1, 1980, lk 52

Tooming, Peeter. “Estonian scene“. – History of Photography, nr 4, 1981, lk 304

Тооминг, П[еэтер]. “Первые шаги.” – Молодежь Эстонии, 10.12.1982

Tooming, Peeter. “Johannes Pääsukese fotod“. – Sirp ja Vasar, 02.04.1982

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost 9. Ikka rariteetidest“. – Sirp ja Vasar, 18.06.1982

Tooming, Peeter. Foto! Foto? Foto… Tallinn: Eesti Raamat, 1983

Тооминг, П[еэтер]. “II. Первые профессионалы.” – Молодежь Эстонии, 25.11.1983

Tooming, Peeter. “Carl Bulla (1851–1929)”. – History of Photography, nr 1, 1984, lk 1–5

Тооминг, П[еэтер]. “Они были первыми.” – Молодежь Эстонии, 14.03.1984

Tooming, Peeter. “Eesti fotograafia ajaloost XII. Negatiivide jälil“. – Sirp ja Vasar, 06.07.1984

Tooming, Peeter. “Dagerrotüüp”. – Horisont 5/1984, lk 25–27

Tooming, Peeter. “Dagerrotüübist fotorealismini“. – Sirp ja Vasar, 17.08.1984

Тооминг, Пеэтер. “Первые шаги эстонской фотографий.” – Советское Фото 8/1984, lk 36–37

Tooming, Peeter. “Sacher…, Toom…, Lokk…” – Sirp ja Vasar, 17.05.1985

Тооминг, П[еэтер]. “Портрет на фоне морского пейзажа.” – Молодежь Эстонии, 04.06.1985

Tooming, Peeter. “Foto paberil”. – Horisont 1/1885, lk 23–25

Tooming, Peeter. “Ambrotüüp”. – Horisont 7/1985, lk 32–33

Tooming, Peeter. “Transparent purpose“. – History of Photography, nr 1, 1985, lk 80

Tooming, Peeter. “Original Talbot photographs in Estonia”. – History of Photography, nr 2, 1985, lk 162–167

Tooming, Peeter. “Ferrotüüp ja visiitfoto”. – Horisont 8/1985, lk 31–34

Tooming, Peeter. Tähelepanu, pildistan!: Eesti foto minevikust, 1840–1940. Tallinn: Kunst, 1986 [Ester]

Tooming, Peeter. Rullfilm”. – Horisont 1/1986, lk 31–33

Tooming, Peeter. Eritehnikad”. – Horisont 3/1986, lk 24–27

Tooming, Peeter. “Fotoleht”. – Aja Pulss 18/1986, lk 22–24

Tooming, Peeter. “Fatal demonstration“. – History of Photography, nr 1, 1988, lk 44

Tooming, Peeter. “The Stereo-photographs of Edmund Russow”. – History of Photography, nr 3, 1989, lk 253256

Tooming, Peeter. “Early medical photographs at the Tartu State University Library“. – History of Photography, nr 3, 1990, lk 231232

Tooming, Peeter. Hõbedane teekond. Tallinn: Valgus, 1990 [Ester]

Tooming, Peeter. “Kas nüüd siis kõige vanem dagerrotüüp”. – Päevaleht, 05.03.1993

Tooming, Peeter. “Estonian photography: between the East and the West“. – Photoresearcher, nr 5, 1993, k 14–19

Tooming, Peeter. “Artur Puurand (1910–1976)“. – Kultuurileht, 18.08.1995, lk 4

Tooming, Peeter. “Veel foto ajaloost“. – Kultuurileht, 18.08.1995, lk 19

Tooming, Peeter. Ikka fotost. Tallinn: Eesti Raamat, 1995 [Ester]

Tooming, Peeter. “Carl Sarapi kannul Kallastel”. – Postimees, 26.10.1996

Tooming, Peeter. “Fotograafiline Must Peeter“. – Kultuurileht, 01.11.1996

Toots, Annika. “Me pole kunagi olnud analoogsed: klaasnegatiivide digiteerimisest Jaan Rieti kogu näitel“. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, 31/2022, lk 45–75

Toots, Annika. “Digiteerimine kui tõlkeprotsess“. – Sirp, 31.03.2023

Treier, Heie Marie. “Eesti fotograafia 100 aastat”. Tallinn: Post Factum, 2019 [Ester]

Treima, Jane. “Kunstilisest fotograafiast Eesti 1960.–1970. aastate fotograafiaretseptsioonis“. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2020

Tulev, Katrina. “Eesti Rahvaluule Arhiivi fotokogu kujundamisprintsiipidest 20. sajandi alguse vaadete kontekstis Richard Viidalepa fotode näitel“. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, 2014 [DSpace]

Turo, Tulvi-Hanneli. “Fotoalbumid 1950.–1960. aastatel – esivanemate pärandit uurimas”. – Pööning, nr 2 (38), suvi 2023, lk 79–82

Tuvikene, Taavi. “Astronoomilised fotoplaadid avavad akna muutlikku tähistaevasse”. – Horisont, 4/2017

Tõnisson, Jüri. “Kirjastaja ja fotokunstnik Carl Sarap“. – Kultuur ja Elu 1/2011

V

Vaga, Voldemar. “100 aastat G. Fr. Schlateri surmast“. – Kunst 2/1970, lk 49–55

Vallikivi, Mari. “Inimesed ja olustik Jaan Rieti stereopiltidel”. – Positiiv 13/2013, lk 47

Vare, Talis. “Ilupiltnikud endisaegses Haapsalus”. – Läänemaa Muuseumi koduleht, 2010

Veidenberg, Reet. “Maalitud reaalsus ja reaalne inimene”. – Kultuur ja Elu, 10/1995, lk 70–76

Vende, Valdeko. “Eesti fotograafia ajaloost VII. Eesti esimesed fotorgaafid. 1. Borchardtid“. – Sirp ja Vasar, 21.08.1981

Vende, Valdeko. “Eesti fotograafia ajaloost VIII. Eesti esimesed fotograafid. Otsingute aeg“. – Sirp ja Vasar, 12.03.1982

Vende, Valdeko. “Esimesed fotograafid Saaremaal”. – Kommunismiehitaja, 21.09.1982

Vende, V[aldeko]. “Pärnu varasemad fotograafid”. – Pärnumaa Kommunist, 10.11.1982

Vende, Valdeko. “Eesti fotograafia ajaloost X. Eesti esimesed fotograafid. Eesti soost päevapiltnikud“. – Sirp ja Vasar, 25.02.1983

Vende, Valdeko. “Eesti fotograafia ajaloost X. Kristinid“. – Sirp ja Vasar, 16.09.1983

Vende, Valdeko. “Hinrik ja Madli Moskva näitusel”. – Horisont 12/1886, lk 35–37

Vende, Valdeko; Loodus, Rein. Eesti postkaart 1894–1994. Tallinn: Olion, 1995 [Ester]

Veri, Karl. “Reinhold Sachker”. – Töörahva Elu, 14.02.1974

Verk, Tanel. “Meistrid ja mustakastimehed – kiirfotograafia Tallinnas 1900–1945“. – Positiiv, nr 11, 2012, lk 70–75

Verk, Tanel. “Vanaaegse fototehnikaga katsetamine loob silla mineviku ja tänapäeva vahel“. Positiiv, nr 12, 2013, lk 76–77 [ise]

Verk, Tanel. “Kuidas teha märgmenetlusel plaatfotot”. – Linnaleht, 30.08.2013, lk 4 [ise]

Verk, Tanel. “Portreed plekitükil“. – Positiiv, nr 17, 2014, lk 52–53

Verk, Tanel. “Alternatiivsete fotoprotsesside jälgedes”. – Positiiv: Eesti fotograafia ajakiri, nr 23, 2015, lk 56-59

Verk, Tanel. “STODOM : tähekombinatsioon, mis muutis Eesti fotograafiat”. [Tallinn], Fotomuuseum, 2020. [Ester]

Vienberg, R.  “Fotograafia ja aerofotograafia : lühendatud kava lendur-õpilaste kursuse jaoks”. Tallinn,  1928.  (Sisaldab fotosid ja jooniseid) [Ester]

Viira, Aigi. “Lavastaaride ilupildid pääsesid telearhiivi“. –  Postimees. 04.02.2002

Viljat, René. “Fotograafia”. – Järvamaa: loodus, aeg, inimene. 2. Koostajad Taavi Pae, Henn Sokk. [Tallinn]: Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2009, lk 268–279

Vinni, Raul. “Haruldased fotod Saaremaast“. – Saarte Hääl, 19.12.2016

Vosman, Berta. “Autorlus ja originaalsus digifotograafias – teose väärtuse mõiste ferrotüübi näitel“. – Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 12.07.2016