Abimaterjalid

www.graphicsatlas.org  – Image Permanence Institute’i foto- ja trükimenetluste atlas võimaldab võrrelda erinevatel menetlustel valmistatud kujutisi mitmes suurendusastmes, näitab menetluste kasutusperioode ajateljel (timeline) ning kirjeldab erinevatel menetlustel valmistatud piltide iseloomulikke omadusi. (ingl. k)

Luis Nadeau poolt koostatav foto- ja trükimenetluste atlas – sisaldab põhjalikke menetluste tutvustusi. (ingl. k)

Georg Eastman House:  Notes on Photographs – rahvusvahelise foto- ja filmimuuseumi “Georg Eastman House” teabekanal, kus on rohkelt teavet ja abistavaid viiteid fotode kirjeldamisest, säilitamisest ning materjalide ja menetluste määramisest.

Digital Print Preservation Portal: DP3 – Image Permanence Institute’i digitrükimenetluste  tuvastamisele ja säilitamisele pühendatud lehekülg. (ingl. k)

Audiovisuaalpärandile sobilikud säilitustingimused (eesti k. pdf; allikas: IPI Media Storage Quick Reference. Image Permanence Institute, 2009)