Ettekandepäev dagerrotüüpiast 02.11.2013

Ajalooline fotomenetlus: dagerrotüüpia

02.11.2013 – ettekandepäev Eesti Ajaloomuuseumi fotokogus (Pirita tee 68, Tallinn)

AM dager f31759
Tuvastamata autor. Perekonnapilt. Dagerrotüüp, Eesti Ajaloomuuseum, F31759.

Laupäeval, 2. novembril 2013 toimus koostöös MTÜ Eesti Fotopärandi ja Eesti Ajaloomuuseumiga dagerrotüüpia menetlusele pühendatud ettekandepäev.

Ürituse ajendiks oli 17.-18.10.2013 Itaalias toimunud praktiline kursus „Contemporary Daguerreotypes – workshop with Jerry Spagnoli“ ning Roomas 22.10.2013 aset leidnud konverents „When Photography Was a Silver Plate. A Day Dedicated to the European Project Daguerreobase“, kus MTÜ Eesti Fotopärand liige ja EKA magistrant Kadi Sikka osales.

Ajaloomuuseumi fotokogus tutvustati huvilistele eelpoolmainitud üritusi ning L.J.M. Daguerre’i poolt 1839. aastal esmakordselt avalikkusele esitletud dagerrotüüpia menetlust – selle ajalugu, eripära ja valmistamist, alates hõbetatud vaskplaadi poleerimisest, valgustundlikustamisest ja säritamisest kuni ilmutamise ja lõppvormistuseni. Samuti oli ettekandepäeva eesmärgiks esitleda andmebaasi Daguerreobase, mis kogub ja koondab dagerrotüüpidega seonduvat informatsiooni Euroopas, ning julgustada Eesti mäluasutuste fotokogusid projektiga ühinema.

Ettekannete teemad:

Sandra Petrillo (fotokonservaator, SMP Photoconservation, Itaalia)

 • Silver, Mercury and Gold. Understanding and Preserving Daguerreotypes;
 • Daguerreotypes in the Twenty-First Century;
 • Daguerreobase. A European Project for Sharing Daguerreotype’s Heritage

Kadi Sikka (Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrant)

 • Dagerrotüübi valmistamine. Praktiline kursus Jerry Spagnoli juhendamisel.

Merilis Roosalu (Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu, konservaator-koguhoidja)

 • Dagerrotüübid Eesti fotokogudes.

Oma silmaga sai näha nii Eesti Ajaloomuuseumi ja Sandra Petrillo kogust pärit dagerrotüüpe kui ka Jerry Spagnoli kursusel valmistatud kaasaegseid dagereid.

Vaata lähemalt:

Jerry Spagnoli http://www.jerryspagnoli.com/

Daguerreobase http://www.daguerreobase.org/

Kadi Sikka lähetust Itaaliasse toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond programmi DoRa raames. Programmi DoRa viib ellu Sihtasutus Archimedes.

2013. a korraline üldkoosolek

Ühingu korraline avatud üldkoosolek toimub esmaspäeval, 3. juunil 2013 kell 18.30 Viljandis (Viljandi Muuseumi raamatukogus).

Palume kõigil liikmetel oma tulekust või ka mittetulekust doodle’is teada anda (kui tulete, kirjutage oma nimi ja tehke nime taha linnuke, kui ei saa tulla, siis kirjutage ainult nimi ja jätke linnuke tegemata). Kes ei saa osaleda, tehke mõne osaleva liikme nimele volitus (volituse põhi).

Üldkoosoleku päevakord:
1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2014. a liikmemaksu suuruse määramine
3. 2013. aasta tegevusplaanidest
4. Ülevaade Ajapaiga arengust, hetkeseisust ja plaanidest
5. Muud küsimused

Juhatus palub liikmetel tasuda 2013. aasta liikmemaks 5 eurot enne üldkoosolekut (ühingu arvele 221048847282 Swedbankis).

Abimaterjalid

www.graphicsatlas.org  – Image Permanence Institute’i foto- ja trükimenetluste atlas võimaldab võrrelda erinevatel menetlustel valmistatud kujutisi mitmes suurendusastmes, näitab menetluste kasutusperioode ajateljel (timeline) ning kirjeldab erinevatel menetlustel valmistatud piltide iseloomulikke omadusi. (ingl. k)

Luis Nadeau poolt koostatav foto- ja trükimenetluste atlas – sisaldab põhjalikke menetluste tutvustusi. (ingl. k)

Georg Eastman House:  Notes on Photographs – rahvusvahelise foto- ja filmimuuseumi “Georg Eastman House” teabekanal, kus on rohkelt teavet ja abistavaid viiteid fotode kirjeldamisest, säilitamisest ning materjalide ja menetluste määramisest.

Digital Print Preservation Portal: DP3 – Image Permanence Institute’i digitrükimenetluste  tuvastamisele ja säilitamisele pühendatud lehekülg. (ingl. k)

Audiovisuaalpärandile sobilikud säilitustingimused (eesti k. pdf; allikas: IPI Media Storage Quick Reference. Image Permanence Institute, 2009)

 

 

 

 

 

 

Kuidas ja miks me fotosid kogume? Helgi Põllo

Väga oodatud on kommentaarid ettekandes tõstatatud küsimustele:

I KOGUMINE                                          (klõpsa ülal “LEAVE A COMMENT”)

 1. Mitu ülesvõtet ühest ja samast sündmusest on mõistlik koguda? Millest see kogus sõltub?
 2. Kas pildiraami tõttu väärtuslikuks peetavad fotod kuuluvad fotokokku või (mööbli)kokku?
 3. Kas vääruslikku tekstilist teavet kandev foto peaks kuuluma arhiivkokku?
 4. Kuidas toimida, kui fotokujutis ja tekst fotol on ühtviisi väärtuslikud?
 5. Kas olulise isiku fotoga isikutunnistus on foto või dokument? (vastu võtta fotokokku või arhiivkokku?)
II KOHALIK FOTOAJALUGU
 1. Kelle “ kohustus” on koguda eesti fotograafia ajalugu ning millise tasemeni?
 2. Kas ka külafotograafia omab tähtsust?
 3. Kas erinevate ajalooliste fotomenetluste näidete olemasolu piirkonnamuuseumis on oluline? Mis on väga vana foto puhul oluline – kas see, mis fotol näha või foto koht Eesti fotograafia ajaloos (nt. varajaste fotomenetluste teel valmistatud)?
III MUIS ja KIRJELDAMINE
 1. Kas muuseumitöötajad saavad MuIS-is fotomuseaalide arvelevõtmisest ja kirjeldamisest  ühtviisi aru?
 2. Kuidas võtta arvele fotoalbumeid?
 3. Kuidas kirjeldada fotosid nii, et soovitud sisuga pilte hiljem hõlpsalt leida?

Fotomuseaalide ja fotograafia alane koolituspäev muuseumitöötajatele

9. aprillil 2012 toimus Rahvakultuuri keskuses fotomuseaalide k0olituspäev muuseumitöötajatele. Korraldajateks Helgi Põllo Eesti Muuseumiühingust  ning MTÜ Eesti Fotopärand.  Seminaril osales ligi 60 muuseumi- ja arhiivitöötajat.

Ettekanded:

Fotograafia ajaloost ja ajaloolistest fotodest Eestis. – Tõnis Liibek
Fotokogu – eripära ja säilitamine (Eesti Ajaloomuuseumi näite.l) – Merilis Roosalu
Kuidas ja miks me fotosid kogume? (Fotode kogumine ja kasutamine kohamuuseumis. Peavarahoidja ja/või kasutaja vaatenurk.) – Helgi Põllo
MuIS-i võimalused fotokogu sisestamiseks. Näited, küsimused-vastused. – Kaie Jeeser
Ajaloolised fotod (veebis), erinevad arengud meil ja mujal. MTÜ Eesti Fotopärand. – Vahur Puik

Esitluste failid on peatselt siinsamas kättesaadavad.

Fotoajaloo ettekandepäev

Reedel 2. detsembril, 2011 toimus  Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones Eesti 19. saj – 20. saj alguse fotograafia ajaloole pühendatud ettekandepäev.  Sihtrühmaks olid eesti fotopärandi ja fotoajaloo huvilised, professionaalid, kollektsionäärid.

Eesti fotograafia ajalugu on põhjalikumalt uuritud alates 1970. aastatest, kuid siiani on selles mitmeid valgeid laike. Ettekandepäeval tutvustati viimaste aastate uurimusi, mis täiendavad pilti siinsest varajasemast fotograafiakultuurist.

Ettekandepäev toimus ajalooliste fotode näituse “Silmapilkline ülessewõte. Eesti foto 1850-1912” raames. Korraldajaks oli  Tõnis Liibek, päeva modereeris Vahur Puik.

 

ETTEKANDED

Tanel Verk – Kiirfotograafia tekkimine ja areng Eestis

 

Sven Lepa – Tartu fotograafide 1855-1870

 

Kadi Sikka – Alexander Grünbladt

 

Merilis Roosalu – Päewapiltide epikriis

 

Tõnis Liibek – Eestlaste jõudmine päevapiltnike hulka

Vilve Asmer – Fotograaf Andres Saali pärandist Eesti Kultuuriloolises Arhiivis

 

Eero Kangor – Fotode dateerimise metoodikast     PDF

 

Aare Olander – Vanade võttepaikade tuvastamisest Tallinnas. Pildiraamatu “Kadunud vaated. Tallinna muutumine enam kui 400 fotol.” koostamise lugu.