Mittetulundusühing Eesti Fotopärand
reg.nr 80302761
Ravi 9-11, 10138 Tallinn
IBAN: EE072200221048847282 Swedbank

Ühingu põhikiri

Juhatus (alates 15.06.2016):
Vahur Puik (vahur@ajapaik.ee)
Tanel Verk (tanelverk@gmail.com)
Kadi Sikka (kadi@photoheritage.org.ee)

Mittetulundusühingu Eesti Fotopärand liikmed
Liikmeks astumise soovi korral palume saata liikmeavaldus (.rtf) juhatuse liikmetele (eelistatult digiallkirjaga).

Aastaaruanded:

MTÜ Eesti Fotopärand kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja ning võtab vastu annetusi (IBAN: EE072200221048847282, Swedbank) fotopärandi väärtustamisega seotud tegevuste jätkamiseks ja käivitamiseks. Tulumaksuvabastuse saamiseks palume ülekande selgitusse märkida annetaja nimi ja isikukood.

MTÜ Eesti Fotopärand lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Lisaks kodulehele ja meililistile on Eesti fotopärandit puudutavateks infokanaliteks ka facebooki-leht ning MTÜ Eesti Fotopärand Vimeo-konto.